Menu Zoeken

Digitale archieven en databanken

In een rechterlijke uitspraak uit 2006 kwam het bewaren van auteursrechtelijke werken in digitale archieven aan de orde. De freelance journalist Peter Mom had diverse artikelen gepubliceerd in het blad Computable. In overeenstemming met de verstrekte licentie waren de artikelen tevens te vinden in het online archief van Computable. Maar daarnaast had de uitgeverij de artikelen ook bereikbaar gemaakt via de domeinnaam www.vnunet.nl. Mom, die hiervoor geen toestemming had gegeven, stelde dat dit een afzonderlijke openbaarmaking was, waarvoor VNU zijn toestemming had moeten vragen. VNU meende dat er van een nieuwe openbaarmaking geen sprake was omdat de digitale databank van Computable deel uitmaakte van de overkoepelende VNU databank. Maar de rechtbank stelde Mom in het gelijk. De publicatie van de artikelen op een andere zelfstandige website levert in beginsel steeds een afzonderlijke openbaarmaking op. VNU moest de freelance journalist dan ook een schadevergoeding betalen. Zoals we hiervoor al zagen is het aanbrengen van deeplinks in de regel wel toegestaan. De uitgeverij had er dus beter aan gedaan om deze artikelen in kwestie via een deeplink bereikbaar te maken.