Menu Zoeken

Pasfoto’s, portretten en huwelijksfoto’s

De hoofdregel is dat vrijwel alle foto’s auteursrechtelijke bescherming genieten. Het zal zelden voorkomen dat een fotograaf er niet in slaagt om eigen keuzes te maken die zijn persoonlijke visie tot uitdrukking brengen. Alleen foto’s die puur zijn gericht op reproductie zullen mogelijk buiten de boot vallen. Een goed voorbeeld daarvan is de pasfoto. In het kader van identificatiedoeleinden heeft de wetgever een dusdanig aantal eisen aan pasfoto’s gesteld dat een eigen creatieve inbreng is uitgesloten. Veel pasfoto’s komen zelfs tot stand zonder enige menselijke tussenkomst, zoals bij de pasfotoautomaten op treinstations. Hetzelfde geldt voor röntgenfoto’s.

De meeste portretfoto’s kunnen juist weer wel rekenen op auteursrechtelijke bescherming. De portretfotograaf maakt doorgaans voldoende eigen keuzes die zijn persoonlijke visie tot uitdrukking brengen. Hierbij valt te denken aan variaties in belichting, make-up, gelaatsuitdrukking, sfeer, kleuren, en dergelijke. Daarom komen ook huwelijksfoto’s in aanmerking voor bescherming.