Menu Zoeken

Kopiëren voor eigen gebruik

Op grond van artikel 16b van de Auteurswet mag iedereen zonder vergoedingsplicht traditionele vormen van kopieën maken voor eigen oefening, studie of gebruik. Voorbeelden hiervan zijn overschrijven, natekenen, naschilderen, fotokopiëren, uitprinten maar ook het niet-digitaal fotograferen. Deze regeling is niet van toepassing op digitale databanken en computerprogramma's. Voor het maken van privékopieën op moderne informatiedragers, zoals magnetische audio- en videobanden, cd's en dvd's, is men echter wel vergoeding verschuldigd (in de vorm van een heffing op de winkelprijs; deze zogenaamde thuiskopieheffing staat nader beschreven in paragraaf 7.4).

Deze beperking is ook van toepassing op foto's. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om zonder toestemming een foto uit een tijdschrift te kopiëren en thuis in een lijstje op te hangen. Datzelfde geldt voor uitgeprinte foto's van het internet. De fotograaf kan zich dus niet verzetten tegen dit thuisgebruik. Anders is het wanneer de ingelijste foto aan derden wordt verkocht of geschonken. Ook voor het gebruik van foto's op bijvoorbeeld geboortekaartjes is toestemming van de fotograaf vereist, aangezien dit de privésituatie te buiten gaat. Alleen als het om een portretfoto gaat die in opdracht van de geportretteerde zelf is gemaakt, is geen toestemming van de fotograaf vereist (zie paragraaf 6.5). Maar verder is voor elk gebruik buiten de privésfeer toestemming van de fotograaf nodig.

In geen geval mag de privékopie een commercieel oogmerk dienen. Het moge duidelijk zijn dat het kopiëren voor (interne) bedrijfsdoeleinden geen privégebruik is. Daarbij doet de omvang van het bedrijf niet terzake noch het feit dat de onderneming vanuit de eigen zolder of bijkeuken wordt bestierd. Voor het fotokopiëren in bedrijven geldt de reproregeling die in paragraaf 7.5 aan de orde komt. Wel mag de gebruiker een kopieerwinkel opdracht geven om een privékopie te maken. Afgifte aan derden is niet toegestaan, tenzij dit gebeurt in het kader van een rechterlijke of bestuurlijke procedure. Het aantal toegestane kopieën is beperkt. De meeste juristen gaan uit van twee tot drie exemplaren.