Menu Zoeken

Opsporingsbelang

Artikel 22 lid 1 van de Auteurswet bepaalt dat justitie in het belang van de openbare veiligheid en ter opsporing van verdachten van misdrijven afbeeldingen van welke aard ook openbaar mag maken. Zonder toestemming van de fotograaf mogen dus ook foto's van slachtoffers, vermisten of voortvluchtige verdachten in de media worden getoond. Er bestaat geen verplichting tot naamsvermelding van de fotograaf evenmin als een vergoedingsplicht. In paragraaf 7.13 komt deze beperking overigens ook ter sprake in het kader van het portretrecht.