Menu Zoeken

Persoonlijkheidsrechten in loondienst

Zoals we in paragraaf 3.3 al zagen, komt het auteursrecht op in loondienst gemaakte foto's niet toe aan de fotograaf als feitelijke maker maar aan zijn werkgever als fictief maker. Het is echter niet duidelijk of dit betekent dat de fictief maker tevens aanspraak zou kunnen maken op de persoonlijkheidsrechten. Sommige juristen menen op grond van een logische toepassing van de wet dat dit wel het geval is. Tegenstanders wijzen echter weer op de hoogstpersoonlijke betrekking tussen de feitelijke maker en zijn werk. De wet is op dit punt niet eenduidig en biedt eigenlijk steun aan beide opvattingen. Niettemin heeft de rechter inmiddels een aantal keren beslist in het voordeel van de feitelijke maker. Deze uitkomst valt voor fotografen in loondienst uiteraard toe te juichen, maar biedt ook weer geen garanties bij eventuele nieuwe rechtszaken. Een andere rechter zou in andere omstandigheden de persoonlijkheidsrechten wel kunnen toewijzen aan de fictief maker. Daarom is het voor alle partijen verstandig om de belangen van de ander zoveel mogelijk te respecteren. Waarom zou men bijvoorbeeld bij publicatie van een in loondienst gemaakte foto niet zowel de naam van de werkgever als de naam van de fotograaf vermelden?