Menu Zoeken

Uitputting

Als een fotograaf een afdruk van zijn foto verkoopt of weggeeft, blijft het auteursrecht bij hem. De koper of ontvanger van de afdruk verkrijgt alleen het eigendom op het stoffelijke exemplaar. Op grond van het auteursrecht van de fotograaf mag de eigenaar deze foto niet kopiëren of publiceren of op een andere manier exploiteren. De fotograaf kan zich echter niet verzetten tegen verdere verspreiding van die afdruk. De eigenaar heeft dus geen toestemming van de fotograaf nodig – en is ook geen vergoeding verschuldigd – wanneer hij de foto op zijn beurt wil weggeven of doorverkopen. Het auteursrecht van de fotograaf moet in dit geval wijken voor het eigendomsrecht van de eigenaar van de afdruk. Het is de eigenaar van een fotoboek, krant of tijdschrift daarentegen niet toegestaan om daaruit foto's te knippen en die al dan niet ingelijst ter verkoop aan te bieden.

Artikel 23 van de Auteurswet bevat nog een beperking van het auteursrecht die voor fotografen van belang kan zijn. Normaal gesproken mag alleen de fotograaf zijn werk openbaar maken. Niettemin staat artikel 23 toe dat eigenaren van een teken-, schilder-, bouw- of beeldhouwwerk of een werk van toegepaste kunst het werk verveelvoudigen of openbaarmaken voor zover dit noodzakelijk is voor openbare tentoonstelling of openbare verkopen van dat werk. Op grond hiervan mogen bijvoorbeeld musea en veilinghuizen dergelijke werken in een catalogus afbeelden als zij die werken tentoonstellen of veilen. Alhoewel dat niet uit de letterlijke tekst blijkt, kunnen we aannemen dat artikel 23 ook op fotobeelden van toepassing is. Daarom mag de eigenaar van een foto deze niet alleen thuis maar ook in de ontvangstkamer van zijn kantoor ophangen en door zijn klanten laten bekijken.