Menu Zoeken

Identificatiegegevens

Ook al ontstaat het auteursrecht 'vormvrij' en hoeft de fotograaf geen formaliteiten te verrichten om er aanspraak op te maken, het is niettemin verstandig om zijn foto's altijd te voorzien van NAW-gegevens, het maakjaar en een copyright notice. Veel fotografen sturen hun foto's naar allerlei kranten, tijdschriften en uitgeverijen en verliezen daarmee het zicht op wat er met hun werk gebeurt. Met bovengenoemde vermeldingen weten potentiële gebruikers altijd tot wie ze zich voor toestemming moeten wenden alvorens tot publicatie over te gaan.

Bij digitale fotografie is het vaak moeilijk om foto's van betrouwbare identificatiegegevens te voorzien. De bij het bestand aangebrachte informatie kan eigenlijk altijd door anderen worden gewist. Wel bestaat de mogelijkheid om bepaalde informatie als een code in de pixels van de foto zelf te verwerken. Bij een normale resolutie is de codering in de foto niet waarneembaar. Naarmate er hogere eisen aan de kwaliteit van het drukwerk worden gesteld en de resolutie toeneemt, kan de codering echter als een digitale ruis zichtbaar worden. Ook zijn de kosten relatief hoog. In de praktijk maken dan ook nog maar weinig fotografen van deze mogelijkheid gebruik.

Onlangs zijn wetenschappers van de Binghamton University in de Amerikaanse staat New York erin geslaagd om op basis van een gepatenteerd algoritme een soort vingerafdruk voor digitale camera's te ontwikkelen. Elke digitale camera blijkt namelijk een verborgen patroon op een foto achter te laten. Met behulp van dit unieke patroon kan elke foto worden herleid naar de camera waarmee die foto gemaakt is. Deze nieuwe technologie zou in eerste instantie zijn bedoeld voor de opsporing van makers van kinderpornografie. Maar daarnaast kan een fotograaf in het geval van betwisting door derden hiermee het benodigde bewijs van zijn makerschap leveren. Bovendien is de uitvinding ook geschikt om bewerkingen en vervalsingen in foto's op te sporen. De betrouwbaarheid van deze nieuwe methode lijkt bewezen. In een test met 2700 foto's gemaakt met negen camera's kon in alle gevallen de juiste camera aan het bijbehorende beeld worden gekoppeld.