Menu Zoeken

Caching

Over de juridische toelaatbaarheid van het zogenaamde caching zijn de meningen nog altijd verdeeld. De term cache slaat op gegevens die tijdelijk worden bewaard. Dat kan in de harddisk-cache, het cache-geheugen op de processor (het RAM-geheugen) en in de internet-cache. De eerste twee leveren over het algemeen weinig problemen op. De wet staat alle technische kopieën toe die noodzakelijk zijn om een rechtmatig verkregen werk op een computer in te laden en af te spelen. Anders is het met de internet-cache, met name bij Google en andere zoekmachines. Die zoekmachines maken voortdurend gebruik van kopieën, onder meer om het surfen op internet te versnellen. Rechthebbenden hebben hier bezwaar tegen omdat het geheugen van Google webpagina's opslaat die niet meer online staan of die inmiddels vernieuwd zijn. Kranten hekelen de werkwijze van Google omdat de artikelen die zij inmiddels in het betaalde archief hebben ondergebracht via de Google-cache nog gratis te vinden zijn.

Volgens de één levert deze vorm van caching geen auteursrechtelijke inbreuk op, nu het slechts gaat om het maken van tijdelijke technische kopieën ter bevordering van de efficiency van het internet. Volgens de ander betreft het hier echter een commerciële exploitatie, waarvoor de zoekmachines toestemming nodig hebben van de rechthebbenden. De Nederlandse rechter heeft zich over deze kwestie tot op heden nog niet uitgelaten.