Menu Zoeken

Vernietiging

Het vernietigen van bepaalde auteursrechtelijke werken zoals bouwwerken en monumentale kunst wordt in de regel niet beschouwd als aantasting. De vraag is of dat terecht is wanneer het gaat om unieke afdrukken (vintage prints) die vanwege hun zeldzaamheid een historische waarde hebben verkregen. Mag de eigenaar van een unieke afdruk van een foto van Henri Cartier-Bresson op grond van zijn eigendomsrecht ongevraagd overgaan tot vernietiging ervan? Het antwoord zal afhangen van alle betrokken belangen. Afgezien van de juridische aspecten van het verhaal valt er veel voor te zeggen dat de eigenaar eerst de fotograaf, diens nabestaanden of een museum in de gelegenheid te stelt het zeldzame werk over te nemen.