Menu Zoeken

Misvorming, verminking en aantasting

Tot slot kan de fotograaf zich op basis van het persoonlijkheidsrecht verzetten tegen misvormingen, verminkingen en andere aantastingen van zijn foto. Het is niet altijd duidelijk waar de grens ligt tussen 'wijziging' en 'misvorming, verminking of aantasting'. De één zal het aansnijden van een foto als een wijziging zien, terwijl de ander dit beschouwt als een aantasting. Hoe dan ook, bij al deze vormen van inbreuk moet aangetoond worden dat er nadeel aan de reputatie van de fotograaf is toegebracht.

Het publiceren van een foto in 'een ontoelaatbare context' kan eveneens leiden tot aantasting. Een goed voorbeeld hiervan is de rechtszaak die de fotograaf Johan Beckers in 1984 aanspande na een schending van zijn persoonlijkheidsrechten. Hij had een foto gemaakt van een Middelburgs raadslid dat daarop een 'smerig gezicht' trok. Beckers had toestemming gegeven voor plaatsing in het nulnummer van Nieuw Zeeland, een tijdschrift met progressieve signatuur. Het bijschrift bij de foto vermeldde dat het raadslid kruisraketten een smerig gezicht vindt. Kort daarna trof Beckers dezelfde foto aan in een fotoboek, getiteld Zeeland in 1983. In een geheel andere context vermeldde het bijschrift een incident in de gemeenteraad waarbij de Middelburgse burgemeester en het raadslid betrokken zouden zijn. Naast inbreuk van het auteursrecht van de fotograaf constateerde de rechter tevens een schending van zijn persoonlijkheidsrechten wegens publicatie in een ontoelaatbare context.