Menu Zoeken

Appropriaton art

In de jaren zestig gebruikten Andy Warhol en Robert Rauschenberg regelmatig krantenfoto's voor hun zeefdrukken. Hun werken waren een commentaar op de in hun ogen populistische fotojournalistiek en tevens een reactie op de elitaire status van de kunst. Het in een kritische context afbeelden van andermans kunstwerken in het eigen kunstwerk wordt 'appropriation art' genoemd. Je kunt je afvragen of hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van de desbetreffende fotografen. Dat ondervond ook de kunstenaar Jeff Koons naar aanleiding van zijn driedimensionale kunstwerk 'Strings of Puppies'. Dit kunstwerk werd in 1992 door de Amerikaanse rechter als een verboden verveelvoudiging gezien van een foto van de fotograaf Art Rogers. Sommigen verdedigden Jeff Koons door erop te wijzen dat de inbreuk een noodzakelijk en gerechtvaardigd middel was om het doel van deze kritische kunstvorm tot uitdrukking te brengen. Hoewel Koons dus bakzeil haalde bij de rechter, leiden dergelijke schendingen binnen de beeldende kunst over het algemeen zelden tot rechtszaken.