Menu Zoeken

DuPho is aangesloten bij Kunsten ’92. Kunsten ’92 is de boven sectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed en een centraal aanspreekpunt voor politici en bestuurders en ook voor de culturele en creatieve instellingen zelf.

Kunsten ‘92 telt 350 leden (instellingen) uit alle disciplines; theaters, musea, orkesten, toneel- dansgezelschappen, kunstenaarsorganisaties, erfgoedorganisaties, brancheorganisaties en fondsen.

Via Kunsten ’92 kunnen we een gedegen en op de toekomst gericht kunst- en cultuurbeleid bevorderen waarin de cultuursector een actieve rol speelt. Doel is om met een gezamenlijke stem het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland te verstevigen. Kunsten ’92 doet dat door onderzoek en feiten te presenteren, door opinie en debat te organiseren en door het cultuurbeleid kritisch te volgen en aandacht te vestigen op goede voorbeelden.

In opdracht van de minister hebben Kunsten ’92 in samenwerking met het culturele veld in 2017 de Arbeidsmarktagenda opgesteld.

Het doel van de agenda is het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden in de creatieve sector en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende culturele en creatieve sector in Nederland. Dit doel is vertaald naar drie doelstellingen:

  • Structurele sociale dialoog;
  • Verdienvermogen versterken;
  • Arbeidsvoorwaarden verbeteren.

kunsten92.nl