Menu Zoeken

Een onbetaalde factuur: vervelend en niet goed voor je liquiditeit. Hoe krijg je je factuur betaald?

Stap 1: Ga eerst zelf aanmanen.

Komt je klant de betalingsverplichting niet na, dan moet je altijd eerst zelf actie ondernemen. DuPho heeft drie verschillende brieven voor je gemaakt die je zelf kan gebruiken om je klanten aan te manen tot betaling. Zie hier de betalingsherinneringen. Deze drie brieven stuur je eerst zelf naar de klant. 

Stap 2: Brief van DuPho

Vervolgens sturen wij een brief namens jou op ons briefpapier. Dat kost je helemaal niets. We stellen een termijn voor betaling en wijzen de opdrachtgever op de financiële consequenties wanneer de factuur niet alsnog wordt voldaan.

Stap 3: 14-dagen brief van Swier Gerechtsdeurwaarders

Betaalt de opdrachtgever niet? Dan geven wij de vordering uit handen aan onze partner Swier Gerechtsdeurwaarders. Dit deurwaarderskantoor verzendt een zogenaamde 14-dagen brief. Hiermee wordt de opdrachtgever een laatste kans geboden om zonder betaling van incassokosten het factuurbedrag te voldoen.

De kosten voor deze 14-dagen brief bedragen normaal gesproken € 40,- maar DuPho leden betalen eenmalig slechts € 25,-

Stap 4: Procedure

Is er na de 14-dagenbrief nog steeds niet betaald? Dan kan Swier Gerechtsdeurwaarders namens jou een procedure starten tegen de wanbetaler, uiteraard slechts na jouw toestemming. Als lid betaal je dan een vast bedrag op basis van een voorschotnota. Deze kosten worden zoveel mogelijk op de wederpartij verhaald.  

Uiteraard zal onze juridische dienst je hierbij begeleiden. Wij leggen uit welke stappen er worden ondernomen, maken het dossier compleet en we verzorgen de communicatie met de deurwaarder. Via de site van Swier Gerechtsdeurwaarders, swiercs.nl, kun je bovendien de voortgang van je zaak volgen. Voor onze begeleiding betaal je wederom niets. 

Mocht er verweer worden gevoerd door de wanbetaler dan kan Swier Gerechtsdeurwaarders zich door een advocaat laten bijstaan. Als lid betaal je ook hier niets extra’s voor!

Wordt de vordering toegewezen dan helpen we je ook bij de tenuitvoerlegging van het vonnis, zodat het factuurbedrag ook daadwerkelijk op je rekening wordt bijgeschreven. 

Kijk voor de precieze voorwaarden van onze juridische dienstverlening in het Reglement Juridische Dienstverlening van DuPho (eerstelijns rechtshulp).