Menu Zoeken

Terwijl je dit leest is het niet ondenkbaar dat jouw beelden ergens van het web “gescraped” worden. In de Whitepaper Artificial Intelligence beschreven we al hoe hongerige AI-systemen eindeloos het web afgrazen op zoek naar nieuwe beelden. Platforms als OpenAI’s DALL·E en Stability AI’s Stable Diffusion leren van miljarden voorbeeld beelden. Als gevolg hiervan kan eenieder, met wat geluk en de juiste prompts, beeld genereren in de stijl van “echte” makers. In reactie hierop zijn er de afgelopen tijd een aantal initiatieven opgekomen die trachten de machtspositie van AI in te perken. In deze Whitepaper bespreken we de mogelijkheden waarop makers zichzelf tegen het ongeautoriseerde gebruik van hun beelden door AI kunnen wapenen.

DuPho Whitepaper over Opt-Out