Menu Zoeken

Ondersteunende maatregelen

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen ter ondersteuning van de ZZP-er. Hieronder lees je om welke het gaat.

TOZO

De Tozo is gesloten. Heb je als ondernemer financiële ondersteuning nodig dan kan je een beroep doen op de BBZ [Besluit bijstandverlening zelfstandigen] via je gemeente. De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op deze ondersteuning.

Kijk hier voor meer informatie.

TVL

Het kabinet heeft besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. Alle ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten en ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen zo snel mogelijk weer een TVL-subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor hun vaste bedrijfslasten. Zie hier alle voorwaarden.

Leningen

Cultuurleningen

Cultuur+Ondernemen, platform voor ondernemers in de creatieve sector, stelt leningen beschikbaar. De Cultuurleningen zijn onderdeel van het steunpakket dat het ministerie van OCW beschikbaar heeft gesteld voor de cultuursector in het kader van de coronapandemie. Vanaf juli 2021 is het steunpakket uitgebreid en de aanvraagperiode verlengd.
Lees hier meer.


KKC

De KKC-regeling, Klein krediet corona, een overbruggingskrediet. De Nederlandse overheid staat voor 95% garant op een overbruggingskrediet voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000).
De KKC-regeling staat open tot en met 31 december 2021

Qredits

Via Qredits kunnen ondernemers tot 1 januari 2022 ook overbruggingskredieten aanvragen. Qredits is een stichting zonder winstoogmerk met steun van banken en het Ministerie van Economische Zaken. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol starten van of investeren in hun bedrijf. Voor meer informatie.

Terugbetalen

Heb je gebruik gemaakt van regelingen, zoals Tonk of Tozo en moet je terugbetalen? Lees meer over het terugbetalen van coronasteun. 
Hier vind je meer informatie.

 

Belastingmaatregelen voor ondernemers

Belastinguitsel

Het kabinet heeft besloten het belastinguitstel voor ondernemers automatisch te verlengen tot eind 2021. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd kunnen dit alsnog aanvragen. De terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. Lees hier meer.