Menu Zoeken

Artificial intelligence (AI) zal onze maatschappij grondig veranderen, daarover is iedereen het wel eens. Veel fotografen zullen te maken krijgen met de opmars van generatieve AI, ofwel kunstmatige intelligentie die synthetische media creëert, waaronder beeld. Denk hierbij aan grote, populaire platforms als Midjourney, Dall-E en Stable Diffusion. 

DuPho houdt deze ontwikkeling niet alleen nauwlettend in de gaten, maar bekijkt ook hoe de fotograaf AI als instrument kan gebruiken, overlegt met advocaten over auteursrechtelijke vraagstukken, probeert de impact van AI te beperken door samen met andere partijen te ijveren voor nieuwe wetgeving, en informeert fotografen over de laatste ontwikkelingen. 

Lees alles hierover in ons dossier AI.