Menu Zoeken

COVID-19 Protocol Fotografie Sector

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. Daarom hebben wij een protocol ingediend bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector. Hoe kunnen fotografen veilig werken binnen de 1,5 meter maatschappij.

Update per 15 januari 2022.

DuPho zal maandelijks dit protocol evalueren en/of up-to-date zodat het aansluit bij de andere relevante protocollen en bij de RIVM-richtijnen. Zie hier de laatste versie van COVID-19 Protocol Fotografie Sector

Het protocol is gepubliceerd op een speciale website van VNO/MKB NL, brancheorganisaties en de Rijksoverheid: www.mijncoronaprotocol.nl