Menu Zoeken

Wedstrijdvoorwaarden

Voorbeeld voorwaarden en, eveneens door DuPho opgestelde, aanbevelingen voor het houden van fotowedstrijden. Tezamen vormen zij naar het oordeel van DuPho een goede basis voor een succesvolle fotowedstrijd.