Menu Zoeken

De laatste jaren zien we steeds vaker dat fotografen hun activiteiten verleggen naar het maken van bewegend beeld. Ook daarbij is het slim om vooraf goede afspraken te maken. Met de Dupho algemene voorwaarden voor bewegend beeld, staan makers van bewegend beeld sterker.

De algemene voorwaarden videografie zijn beschikbaar in twee versies. Verkoop dient gebruikt te worden bij de opdrachtgever, inkoop is bedoeld voor wanneer de maker derden inschakelt bij de totstandkoming van de videoproductie.  

Deze algemene voorwaarden zijn enkel te gebruiken voor eenvoudige videoproducties, waarbij zeer beperkt gebruik wordt gemaakt van bijdragen van derden en de fotograaf niet kan worden beschouwd als producent. Een producent is degene die kapitaal verschaft, het risico draagt en de makers engageert, in veel gevallen dus de partij die opdracht geeft tot het maken van een videoproductie. 

Handleiding DuPho's Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden moeten vóór of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de klant worden overhandigd. Druk de algemene voorwaarden daarom af op de achterzijde van uw offerte, contract of opdrachtbevestiging. Lees hier hoe je de voorwaarden het beste kunt gebruiken.

Wil je ook gebruik maken van de downloads wordt dan lid van DuPho en ondersteun daarmee het collectief!