Menu Zoeken

Bij het aannemen van een stagiair is het verstandig om duidelijke afspraken op papier te zetten. Speciaal voor leden die een stagiair onder hun hoede nemen heeft Dupho een voorbeeld stageovereenkomst op de website gezet. 
 
In de stageovereenkomst staan de rechten en plichten van de stagiair omschreven. Ook praktische zaken zoals de vergoeding en de lengte van de stage worden in de overeenkomst vastgelegd.