Menu Zoeken

DuPho, Pictoright en EVA bundelen hun krachten voor bescherming tegen AI

De snelle doorbraak van generatieve artificial intelligence, ofwel de kunstmatige intelligentie die synthetische media creëert, moet op korte termijn worden beantwoord met regelgeving die de rechten van makers beschermt. AI werkt immers dankzij training met miljoenen, zo niet miljarden auteursrechtelijk beschermde werken en daarvoor hebben makers geen toestemming gegeven.

Opt-out?

Volgens de laatste auteursrechtrichtlijn (de DSM-directive) is dit zogeheten tekst- en dataminen echter gewoon mogelijk, tenzij de maker gebruik heeft gemaakt van een opt-out mogelijkheid, ofwel: je zult uitdrukkelijk moeten aangeven dat je niet instemt met gebruik ten behoeve van AI toepassingen. Over de concrete uitoefening van die opt-out mogelijkheid bestaat veel onduidelijkheid.

Betere positie makers

De Europese auteursrechtorganisatie EVA (European Visual Arts), die op Europees niveau ijvert voor een betere positie van makers, heeft een statement gepubliceerd met standpunten over Artificial Intelligence. EVA pleit voor een gestandariseerde opt-out zodat het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal ten behoeve van AI niet meer mogelijk is zonder toestemming van de rechthebbende.

DuPho doet mee 

DuPho ondersteunt dit standpunt en dit geluid wordt gehoord omdat DuPho in het bestuur zit van Pictoright en Pictoright bij EVA is aangesloten. Overigens houdt DuPho zich ook via de Federatie Beeldrechten bezig met AI.

Lees hier het statement van EVA.

Lees hier onze recente whitepaper over AI.