Menu Zoeken

Onder de leden is er geregeld vraag naar een document voor het geval dat de fotograaf zijn/haar werk laat verkopen door een galerie. Voor die situatie heeft DuPHo een voorbeeld van een consignatieovereenkomst opgesteld die door de leden gebruikt kan worden. In een consignatieovereenkomst worden de verplichtingen van de galerie met betrekking tot verkoop van jouw werk vastgelegd. Uiteraard is het toegestaan om het document naar eigen inzicht aan te passen.