Menu Zoeken

Een van de kerntaken van DuPho is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Daarom is DuPho aangesloten en/of heeft bestuurszetels bij bijvoorbeeld Creatieve Coalitie, Kunsten ’92, FCI, Platform Makers, Federatie Auteursrecht, Platform fotografie Nederland en Embassy of Dutch Creativity.

Foto: Dirk Wiersma