Menu Zoeken
DuPho is initiatiefnemer van de Ketentafel Fotografie

Ketentafel Fotografie

DuPho is de initiatiefnemer van de Ketentafel Fotografie. Beroepsfotografen brengen de wereld in beeld, maar zijn zelf vaak uit beeld als het gaat om hun arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Daarom heeft HTH Research met behulp van de landelijke koepelorganisatie DuPho en sectorexperts in opdracht van fairPACCT in augustus 2022 een verkenning gedaan naar de knelpunten. De conclusie is als volgt: fotografen hebben zorgen, werkverleners niet. Een tarievenrichtlijn biedt houvast en er moet meer duidelijkheid komen over de ‘black box’ van de auteursrechten. 

Focus op toegepaste fotografie

Fotografie is er in alle soorten en maten. Volgens recent onderzoek ‘De waarde van beeld, Beeld van waarde. De economische waarde van beeld in Nederland.’ van januari 2023 in opdracht van de Federatie Beeldrechten zijn er bijna 23.000 fotografen werkzaam binnen de beeldsector en 12.000 daarbuiten. De top zes van werkzaamheden betreft foto’s voor 1) bedrijven, 2) speciale gebeurtenissen van consumenten, 3) reclame, 4) overheid, 5) autonome kunstpraktijk/documentaires en 6) cultuur/evenementen. Op basis van de onderzoeken richt de Ketentafel Fotografie zich vanaf 12 mei 2023 allereerst op de positie van de toegepaste fotografie in de culturele sector. Hiertoe wordt ook het beeldmateriaal in (overheids) archieven gerekend. Dit gaat vooral om zakelijke opdrachten door zzp’ers, zoals evenementfotografie bij openingen, concerten of bijeenkomsten. Ook promotionele fotografie voor affiches, websites, (theater)gidsen en andere uitingen hoort daarbij.