Menu Zoeken

FCI

De Federatie Creative Industries is in 2009 opgericht om de belangen van het georganiseerde deel van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen.

De FCI vertegenwoordigt 8 branche- en beroepsorganisaties, waaronder DuPho, BNA, BNO en de VEA, met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Door onze aansluiting bij de FDCI varen we mee op een groot onderzoek „de ConjunctuurWijzer Creatieve Industrie". Kernonderwerpen van deze monitor zijn de tarieven, auteursrechten en onderhandelingsruimte van freelancers die voor de media werken.

De monitor wil een vinger aan de pols houden en zien hoe tarieven en vergoedingen zich ontwikkelen en of de onderhandelingspositie van freelance makers is toe- of afgenomen.

dutchcreativeindustries.nl