Menu Zoeken

Een van de kerntaken van DuPho is de collectieve vertegenwoordiging van haar leden en de fotografiesector als geheel. Daarom stuurt DuPho regelmatig brieven en persberichten naar allerlei overheidinstanties. 

2022

2021

2020

 2019