Menu Zoeken

Stichting Pictoright behartigt de collectieve auteursrechten van alle visuele makers in Nederland. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het innen en uitbetalen van collectieve gelden van fotografen. Als je werk publiceert in boeken en tijdschriften of op de televisie, dan heb je kans dat je een vergoeding uit de collectieve gelden kunt krijgen.

Pictoright Fonds

Via het Pictoright Fonds kun je aanspraak maken op gelden die beschikbaar zijn voor sociale, culturele en educatieve doeleinden in relatie tot de door Pictoright vertegenwoordigde disciplines.

Deze zogeheten SoCu-gelden komen uit de opbrengst van collectieve rechten (leenrecht, thuiskopievergoeding e.d.) die Stichting Pictoright voor beeldmakers incasseert.

De directeur van DuPho zit in het bestuur van Pictoright.

pictoright.nl