Menu Zoeken

Waarde van beeld

Op 16 februari heeft het event Waarde van Beeld plaatsgevonden in Pakhuis de Zwijger. Die middag werd het rapport “Waarde van Beeld, Beeld van Waarde” gepresenteerd dat is gemaakt in opdracht van de Federatie Beeldrechten. Bij de Federatie was onze directeur Suzanne Henning, namens DuPho, betrokken bij de totstandkoming van het rapport.  
 
Het onderzoek heeft ons veel nieuwe inzichten gegeven. Een belangrijke conclusie is dat de beeldsector met 112 duizend werkzame personen 30% vertegenwoordigt van de werkgelegenheid in de culturele en creatieve sector. Deze 30% levert een toegevoegde waarde van 3,4 miljard euro, en dat is slechts 18% van de waarde die de gehele sector realiseert. Dat is dus een behoorlijke scheefstand. 
 
Het achterblijven van het verdienvermogen van beeldmakers heeft de grootste aandacht van zowel de Federatie Beeldrechten als van DuPho. Wij zullen ons blijven inzetten voor een betere inkomenspositie voor beeldmakers.

Raadpleeg hier het rapport Waarde van beeld