Menu Zoeken

Uitkomsten Ketentafel-enquête: 'Een scherper plaatje: Niet vergoede werkzaamheden fotografen'

DuPho neemt deel aan de Ketentafel Fotografie in de culturele sector. Ketentafels zijn een overlegmodel waarin fotografen en werkverleners invulling geven aan de Fair Practice Code, waaronder Fair Pay. DuPho zit hierbij als expert aan tafel. 

Om een goed beeld te krijgen van de zakelijke kant van fotografie in de culturele sector (denk aan opdrachtgevers als festivals, poppodia, theaters en musea) heeft deze ketentafel een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren aan de hand van een enquête, waar we al eerder aandacht aan besteedden in de nieuwsbrief. Inmiddels is het onderzoek afgerond en het resultaat “Een scherper plaatje” is hier te downloaden. 

Het is een zeer interessant en makkelijk leesbaar rapport geworden dat inzichten geeft in vele aspecten van de (zakelijke) fotografiepraktijk. We noemen er enkele:

  • Een shoot neemt gemiddeld 37,1 % van de totale tijd van de opdracht in beslag. Bijna de helft van de tijd wordt besteed aan nawerk, waaronder nabewerking (tabel 3.1)
  • Bij het bepalen van het tarief gaat 41% van de fotografen af op het aanbod van de werkverlener en 38% kijkt naar wat andere fotografen vragen (figuur 4.2). Een kleine minderheid kijkt naar rekentools en richtlijnen.
  • Het gemiddelde uurtarief bedraagt € 80,47 ex btw, het gewenste uurtarief bedraagt gemiddeld € 119,35 ex btw met een mediaan van € 100,- (het middelste tarief als je alle tarieven van laag naar hoog op een rijtje zet), zie tabel 4.1. We benadrukken dat wij als DuPho deze tarieven niet overnemen als zijnde een adviesprijs of anderszins, het zijn slechts de feitelijke resultaten van de enquête. 

 De resultaten worden meegenomen in het verdere traject van de ketentafel.