Menu Zoeken

DuPho sluit overeenkomst voor geboortefotografen met ziekenhuis Twente

Vorige week heeft DuPho namens vier aangesloten geboortefotografen een overeenkomst getekend met Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), een ziekenhuis met locaties te Almelo en Hengelo. 

Het contract, dat tot stand is gekomen na uitvoerig overleg tussen onze jurist en de jurist van ZGT, waarborgt een goede samenwerking tussen DuPho geboortefotografen en het ziekenhuis. Zo bevat de regeling onder andere voorschriften op het gebied van de kennis en ervaring van de fotografen, de werkwijze bij het fotograferen, de privacy van medewerkers van het ziekenhuis en patiënten, portretrechten en auteursrechten. 

Met het sluiten van dit contract zijn de fotografen verzekerd van toegang tot het ziekenhuis en is de vakkundigheid van de geboortefotografen geborgd. DuPho is er trots op nauw betrokken te zijn bij de samenwerking en feliciteert de fotografen met het contract!

ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) is een Topklinisch ziekenhuis dat vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo) een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft ons ziekenhuis een belangrijke functie in de regio en heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, complexe diabetes en obesitas.