Menu Zoeken

Hoera, het kabinet blijft af van het lage btw-tarief!

Maandenlang hingen plannen in de lucht om het lage 9% btw tarief voor cultuur af te schaffen, maar uit de miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd blijkt dat deze maatregel definitief van tafel is. DuPho heeft hier hard voor geknokt. Samen met de Creatieve Coalitie en andere partijen hebben we gelobbyd om het lage tarief te behouden. En met een goede reden want afschaffing zou betekenen dat onder andere fotoboeken ineens 12% duurder zouden worden; een slechte zaak voor onder andere trouwfotografen. Bovendien hebben veel culturele instellingen geen recht op btw-aftrek zodat ook zzp-ers veel duurder zouden worden.

Er komt dus geen verplichte prijsverhoging aan voor jouw fotoboeken. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat je deel uitmaakt van een beroepsorganisatie die collectief jouw belangen behartigt!

Een andere gunstige ontwikkeling is dat het ministerie van OCW volgend jaar ruim 24 miljoen euro investeert in de arbeidsmarktagenda. Dit programma maakt onder meer de ketentafels mogelijk, een belangrijk traject waarin richtlijnen worden vastgesteld voor tarieven in de fotografie. DuPho is hierin een centrale speler. We houden je uiteraard op de hoogte van het vervolg.