Menu Zoeken

Oog voor Impuls biedt zzp’ers tegemoetkoming kosten AOV

Werkzaam in de culturele en creatieve industrie? Doe nu de aanvraag via Oog voor impuls.

Veel zzp’ers of hybride werkenden in de creatieve en culturele sector hebben geen verzekering of andere voorziening voor het mislopen van inkomsten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De overheid wil graag stimuleren dat zelfstandig ondernemers een gezonde beroepspraktijk hebben, onder meer door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een broodfonds kan ook waardevolle ondersteuning bieden. Daarom is voor een bepaalde periode een stimuleringsbudget vrijgemaakt via het programma Oog voor Impuls.

Vanaf 15 november kun je als zpp’er of hybride werkende een tijdelijke bijdrage krijgen in de kosten voor een AOV of fonds, ook met terugwerkende kracht (vanaf 1 juni 2022). De bijdrage bestaat uit een eenmalige stimulansbeloning van € 125,- en vergoeding van 50% van de maandelijkse kosten (met een maximum van € 50,- per maand) voor maximaal 12 maanden. De regeling geldt momenteel tot en met december 2023 en staat open voor iedereen die als zzp’er in de culturele of creatieve sector werkzaam is. Lees wel eerst goed de spelregels voordat je een aanvraag doet.

Oog voor Impuls is een onderdeel van Platform ACCT waar wij als DuPho bij aangesloten zin.

Kijk nu op www.oogvoorimpuls.nl