Menu Zoeken

DuPho/NVJ: ‘negatieve correctie’ ANP lijkt niet toelaatbaar

ANP heeft DuPho/NVJ niet overtuigd van de rechtmatigheid van de negatieve correctie die zij bij fotografen heeft doorgevoerd. DuPho en NVJ hadden samen formeel opheldering gevraagd bij de ANP-directie omdat onder leden onrust was ontstaan over de correctie met terugwerkende kracht. De uitleg van ANP die volgde overtuigt echter niet.

ANP heeft toegelicht dat alle fotoprijzen dit jaar met minimaal 10% zijn verhoogd. Dit stuitte bij een aantal partijen, waaronder enkele Mediahuis-dagbladuitgeverijen, op weerstand. Daarop zegt ANP, in ruil voor een langjarig commitment, de indexatie te hebben teruggebracht van 10% naar 5%. Deze correctie is doorgevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

DuPho en NVJ achten inzage in de afspraken over de prijsindexatie met Mediahuis cruciaal voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de terugwerkende kracht van de correctie. Omdat ANP op dit punt geen transparantie heeft gegeven, zijn DuPho en NVJ niet overtuigd van de toelaatbaarheid hiervan. Ook heeft ANP niet willen toelichten wat het langjarig commitment precies inhoudt.

DuPho roept leden die te maken hebben met de correctie op om zich te melden voor advies over hun juridische positie.

 

UPDATE - 17 augustus 2023:

ANP heeft inmiddels toegezegd op afzienbare termijn een nadere reactie te zullen geven. Wij houden jullie op de hoogte.