Menu Zoeken

DuPho in de media

Op 15 augustus plaatste de Kamer van Koophandel een persbericht over het stijgend aantal fotografen in Nederland. Het artikel, waarvoor onze directeur Suzanne Henning is geïnterviewd, heeft geleid tot vergelijkbare publicaties in landelijke media:

Het goede nieuws: het aantal inschrijvingen als fotograaf bij de KvK zit behoorlijk in de lift. Deze ontwikkeling zien wij ook duidelijk terug in het aantal nieuwe leden. Het is leuk om te zien dat zoveel mensen het mooie vak van fotografie hebben ontdekt. Daarbij is interessant dat van de fotografen die het vak als hoofdactiviteit hebben inmiddels de meerderheid vrouw is.

Maar we maken ook twee kanttekeningen. In de eerste plaats dienen we ervoor te waken dat uitbreiding van de beroepsgroep op de tarieven gaat drukken. Want de vraag stijgt niet zo hard als het aanbod en de kans bestaat dat opdrachtgevers kiezen voor werk van mindere kwaliteit wegens de lagere prijs.

In de tweede plaats is het jammer dat geen aandacht is besteed aan de slechte inkomenspositie van fotojournalisten. In de journalistiek staan de tarieven namelijk al jaren onder grote druk. Suzanne Henning heeft dit in het interview benadrukt maar helaas komt dit niet terug in de artikelen.

Hoe dan ook; het is fantastisch dat het vak zo in de belangstelling staat en dat enthousiaste startende fotografen hun weg naar DuPho weten te vinden.