Menu Zoeken

DuPho-leden hebben een erkende opleiding afgerond. Van fotografen die autodidact zijn of opleiding niet hebben afgerond, wordt het werk beoordeeld op professionaliteit.

DuPho-leden hebben een fotografie gerelateerde inschrijving bij Kamer van Koophandel, hebben een btw-nummer. Leden die in loondienst werken overleggen een bewijs van een arbeidsovereenkomst.

Studentleden overleggen een inschrijvingsbewijs aan een opleiding die op de volgens bestuurlijk vastgestelde lijst 'Nederlandse fotografieopleidingen staat.

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen, doe dat dan schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar.

Beoordelingsraad

De Beoordelingsraad heeft een belangrijke taak: de toelating van nieuwe leden tot de vereniging DuPho en de beoordeling van klachten op grond van de Gedragscode. Tegen beslissingen van de Beoordelingsraad kan beroep worden ingesteld. Dit beroep zal door het bestuur in behandeling worden genomen.

De Beoordelingsraad is een raad met wijze mensen. Omdat zij besluiten over toelating en gedragscodezaken, zijn het voor het overgrote deel wel werkzame fotografen.