Offerte + licentie maken

Stap 1 van 6

De velden met je naam en e-mailadres zijn verplicht. Wanneer je de andere gegevens liever niet meestuurt in de offerte laat die velden dan leeg.

1. Opdrachtnemer

Vul je naam in.
Vul een geldig e-mailadres in.
Vul de woonplaats in.
Vul de woonplaats in.
Vul het adres in.
Vul de postcode in.
Vul de woonplaats in.
Vul de woonplaats in.

2. Offertegegevens

Vul een offertenummer in
Vul de offertedatum in
Vul een projectnaam / -nummer in
Vul de geldig tot datum in

Opdrachtgever

Vul de bedrijfsnaam in.
Vul de contactpersoon in.
Vul het adres in.
Vul de vestigingsplaats in.
Invalid Input

Eindgebruiker

Vul de bedrijfsnaam in.
Vul de contactpersoon in.
Vul het adres in.
Vul de vestigingsplaats in.

Te leveren product

Vul het product in.

Omschrijf de opdracht zo volledig mogelijk. Geef zo helder en uitgebreid mogelijk weer welke werkzaamheden onder het project vallen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en wat er van elkaar wordt verwacht. Geef daarnaast aan op welke wijze de foto’s geleverd worden (denk aan formaat, bestandstype, wijze van overdracht). 

Vermeld ten slotte de datum waarop de foto’s geleverd zullen worden. Je maakt je offerte aan de hand van een eerste aanvraag, mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om de opdrachtgever om details te vragen dan kan je je offerte zo compleet mogelijk maken!

3. Omschrijving van de opdracht / overeenkomst

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vul de leveringsdatum in

Alle bedragen zijn exclusief 21 % BTW. Vul in wat van toepassing is op jouw opdracht, de andere velden laat je leeg.

De velden die je leeg laat zijn straks niet zichtbaar in je offerte.

4. Fotografie-, productie-, en postproductiekosten

Invalid Input

Fotografie

Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input

Productie

Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input

Postproductie

Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Invalid Input

Wanneer je een ander toestemming geeft jouw foto onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en publiceren, verleen je de gebruiker een gebruiksrecht, oftewel een licentie. In een licentie worden de afspraken omtrent het gebruik van een foto vastgelegd. Het is van belang om zo duidelijk mogelijk de reikwijdte van het gebruik vast te leggen. Jij blijft auteursrechthebbende.

De mate van het voorgenomen gebruik is namelijk medebepalend voor de omvang van de vergoeding. Over het algemeen geldt: hoe ruimer het gebruik, des te hoger de vergoeding. Voor het vaststellen van de hoogte ervan bestaan geen vaste regels. De licentievergoeding is altijd een kwestie van vraag en aanbod. Partijen moeten hier simpelweg over onderhandelen.

De volgende vragen staan centraal wanneer je een licentie wil opstellen:

  • Is de licentie exclusief?
  • Wat mag de opdrachtgever met de foto doen?
  • Hoe lang en waar mag de foto gebruikt worden?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een licentie/het bepalen van een juiste vergoeding en ben je lid van DuPho? Dan kan je contact opnemen met de juridische en zakelijk adviesafdeling van DuPho.

5. Licentiekosten

Invalid Input

Type gebruik

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Status van de foto’s

Invalid Input

Looptijd

Invalid Input
Invalid Input

Territorium

Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.
Vul alleen hele getallen in.
Vul alleen hele getallen in.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen met mij als fotograaf zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De tekst van de Algemene Voorwaarden is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd. Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Controleren

  1. Controleer of je alles goed hebt ingevuld met de knop ‘Offerte + licentie controleren’. Met de knop ‘Terug naar’ kan je nog allerlei aanpassingen doen.
  2. Staat alles naar wens dan kan je offerte aanmaken door op de knop ‘Offerte + licentie verzenden’ te klikken
  3. De gemaakte offerte + licentie wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres wat je bij stap 1 hebt ingevoerd.
  4. Voeg een PDF toe met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw situatie.
  5. Stuur de offerte + licentie én de algemene voorwaarden naar je opdrachtgever met het verzoek hierop akkoord te geven / het digitaal te ondertekenen.
  6. Na ondertekening is de overeenkomst rond.

1. Opdrachtnemer

Naam fotograaf
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Vestigingsplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
KvK nummer

2. Offertegegevens

a. Offertenummer
b. Offertedatum
c. Geldig tot
d. Projectnaam / -nummer
e. Opdrachtgever
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Vestigingsplaats
f. Eindgebruiker
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Vestigingsplaats
g. Te leveren product

3. Omschrijving van de opdracht / overeenkomst

a. Omschrijving opdracht
b. Te leveren
c. Wijze van aanlevering fotomateriaal
Toelichting
d. Leveringsdatum

4. Fotografie-, productie-, en postproductiekosten

a. Fotografie

Dagprijs
Toelichting
Assistentie
Toelichting
Materialen
Toelichting
Huur apparatuur
Toelichting
Kilometervergoedingen
Toelichting

b. Productie

Productievoorbereiding
Toelichting
Modellen
Toelichting
Visagie
Toelichting
Styling budget
Toelichting
Huurkosten
Toelichting
Catering
Toelichting
Locatiescouting
Toelichting
Modelmaking / setbouw
Toelichting
Reiskosten crew
Toelichting
Verblijfkosten
Toelichting
Vervoerskosten koeriers
Toelichting

c. Postproductie

Scans
Toelichting
Beeldbewerking
Toelichting

5. Licentiekosten

Type gebruik
Toelichting
Tot een oplage van
Omvang gebruik
Toelichting
Status van de foto’s
Looptijd
Toelichting
Territorium
Licentie / gebruik van de foto’s
Subtotaal kosten
Totaal in euro exclusief BTW

Foto voorbeeld(en)

 

Logo