Licentie maken

Stap 1 van 4

Met deze tool stel je in drie stappen een goede licentie op: gegevens opdrachtnemer, omschrijving van de opdracht en de licentie.

De velden met je naam en e-mailadres zijn verplicht. Wanneer je de andere gegevens liever niet meestuurt in de licentie laat die velden dan leeg.

1. Opdrachtnemer

Vul je naam in.
Vul een geldig e-mailadres in.
Vul de woonplaats in.
Vul de woonplaats in.
Vul het adres in.
Vul de postcode in.
Vul de woonplaats in.
Vul de woonplaats in.

Omschrijf de opdracht en de te leveren foto’s. Geef daarnaast aan op welke wijze de foto’s geleverd worden (denk aan formaat, bestandstype, wijze van overdracht).

 

Vermeld ten slotte de datum waarop de foto’s geleverd zullen worden.

2. Omschrijving van de opdracht / overeenkomst

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vul de leveringsdatum in

Wanneer je een ander toestemming geeft jouw foto onder bepaalde voorwaarden te gebruiken en publiceren, verleen je de gebruiker een gebruiksrecht, oftewel een licentie. In een licentie worden de afspraken omtrent het gebruik van een foto vastgelegd. Het is van belang om zo duidelijk mogelijk de reikwijdte van het gebruik vast te leggen. Jij blijft auteursrechthebbende.

De mate van het voorgenomen gebruik is namelijk medebepalend voor de omvang van de vergoeding. Over het algemeen geldt: hoe ruimer het gebruik, des te hoger de vergoeding. Voor het vaststellen van de hoogte ervan bestaan geen vaste regels. De licentievergoeding is altijd een kwestie van vraag en aanbod. Partijen moeten hier simpelweg over onderhandelen.

De volgende vragen staan centraal wanneer je een licentie wil opstellen:

  • Is de licentie exclusief?
  • Wat mag de opdrachtgever met de foto doen?
  • Hoe lang en waar mag de foto gebruikt worden?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een licentie/het bepalen van een juiste vergoeding en ben je lid van DuPho? Dan kan je contact opnemen met de juridische en zakelijk adviesafdeling van DuPho.

3. Licentiekosten

Invalid Input

Type gebruik

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Status van de foto’s

Invalid Input

Looptijd

Invalid Input
Invalid Input

Territorium

Invalid Input
Vul alleen hele getallen in.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen met mij als fotograaf zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. De tekst van de Algemene Voorwaarden is als bijlage aan deze licentie toegevoegd. Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Controleren

  1. Controleer of je alles goed hebt ingevuld met de knop ‘Licentie controleren’. Met de knop ‘Terug naar’ kan je nog allerlei aanpassingen doen.
  2. Staat alles naar wens dan kan je de licentie aanmaken door op de knop ‘Licentie verzenden’ te klikken.
  3. De gemaakte licentie wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres wat je bij stap 1 hebt ingevoerd.
  4. Voeg een PDF toe met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op jouw situatie.
  5. Stuur de licentie én de algemene voorwaarden naar je opdrachtgever met het verzoek hierop akkoord te geven / het digitaal te ondertekenen.
  6. Na ondertekening is de overeenkomst rond.

1. Opdrachtnemer

Naam fotograaf
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode
Vestigingsplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
KvK nummer

2. Omschrijving van de opdracht / overeenkomst

a. Omschrijving opdracht
b. Te leveren
c. Wijze van aanlevering fotomateriaal
Toelichting
d. Leveringsdatum
 

3. Licentiekosten

Type gebruik
Toelichting
Tot een oplage van
Omvang gebruik
Toelichting
Status van de foto’s
Looptijd
Toelichting
Territorium
Licentie / gebruik van de foto’s

Foto voorbeeld(en)

 

Logo