Menu Zoeken

Voorbeeld offerte

Een offerte is (net als een contract) een formeel aanbod naar opdrachtgevers. Het verschil is dat een offerte vrijblijvend is. Je geeft een beschrijving van de werkzaamheden die je voor de klant gaat doen én welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Ook vermeld je een aantal voorwaarden, zoals het uurtarief en de planning.

Log in voor meer informatie.