Menu Zoeken

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Sinds 1 juli 2008 is een nieuwe Handelsregisterwet van kracht. Vanaf deze datum moeten alle ondernemingen en rechtspersonen bij de Kamer van Koophandel worden geregistreerd in het Handelsregister. Dit register wordt geacht dé basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland te zijn. De gedachte achter deze verplichte registratie is dat hiermee de rechtszekerheid in het economisch verkeer wordt bevorderd. In het register is bijvoorbeeld na te gaan wie tekeningsbevoegd is en of er sprake is van een faillissement of niet.

Deze registratieplicht geldt uiteraard ook voor fotografen met een eigen onderneming. Zij moeten zich inschrijven bij de start van hun bedrijf. Inschrijven kan vanaf 1 week voor de start van de onderneming tot 1 week daarna. De Kamer van Koophandel geeft de informatie over de inschrijving vervolgens door aan de Belastingdienst.

De inschrijving van een eenmanszaak, vof, cv of maatschap dient persoonlijk te geschieden. Bij veel KvK-kantoren kan dit alleen op afspraak. De inschrijving van een bv, stichting of andere rechtspersoon wordt door de notaris geregeld.

Op 1 januari 2012 waren er 11.700 ondernemers ingeschreven als fotograaf.