Menu Zoeken

Huisstijl

Onder de huisstijl vallen alle zichtbare uitingen: logo, visitekaartje, briefpapier, website, email (handtekening), folder en alle andere (visuele) uitingen. Dus ook de inrichting van je kantoor en studio. Zelfs je kleding – en je uiterlijk – valt eronder. Huisstijl wordt tegenwoordig dan ook vaak visuele identiteit genoemd.

Je huisstijl bepaalt in hoge mate wat mensen van je denken. De huisstijl moet dus naadloos aansluiten op je werk en je kwaliteiten benadrukken.
Het consequent en consistent uitdragen wie je bent en waar je voor staat is bepalend voor je herkenbaarheid en je succes.

Visuele vertaling

Je huisstijl is een soort symbolische weergave van jouw professionele persoonlijkheid. Hij moet passen bij jouw karakter en dat van je werk. De uitstraling moet je sterke punten benadrukken.
Een goede huisstijl valt op een prettige manier op en zet zich vast in het geheugen: het wordt bewust waargenomen en herinnert.

Het logo speelt hierbij vaak een belangrijke, doorslaggevende rol.
Logo betekent eigenlijk schrijfwijze, maar in de praktijk bevat het logo vaak ook een afbeelding. Het logo bestaat dan dus uit een woordmerk (de manier waarop de merknaam is geschreven) en een beeldmerk (een symbool of teken).

Het logo staat in de regel op alle bedrijfsuitingen. Een goed logo is helder en flexibel, toepasbaar op verschillende dragers en in verschillende formaten.

Kleur is een belangrijk visueel element. Kleuren hebben zowel een symbolische, een emotionele en een signaalwaarde. Kleuren hebben specifieke betekenissen en roepen sterke associaties op.

Uitstraling

De werking van visuele elementen als typografie, vorm en kleur is vaak onderbewust. We zijn ons er nauwelijks van bewust, maar de beïnvloeding is er altijd. Het lezen van een tekst is een beslissing die we zelf nemen, maar een beeld zien we altijd, of we dat nu willen of niet.
Het beeld dat mensen van jou en je bedrijf krijgen is grotendeels gebaseerd op visuele signalen. Besteed dus voldoende tijd en aandacht aan je huisstijl en laat je adviseren of ondersteunen door een expert.

Tenslotte: de kracht van je huisstijl schuilt ook in de herhaling. Pas hem consequent toe in alle uitingen.

Visitekaartje & briefpapier

Je visitekaartje en je briefpapier verdienen speciale aandacht. De eerste omdat het vaak lang worden bewaard en de tweede omdat het bepaalde gegevens moet bevatten.

Bijzondere en afwijkende formaten vallen op, maar zijn in de praktijk lastig te gebruiken. Maak gebruik van 'standaard' formaten. Voor visitekaartjes is dat 85 x 55 mm. en voor briefpapier A4 (210 x 297 mm.). Voor briefpapier geldt dat het bijzonder handig is als het ontwerp ook bij het maken van een zwart/wit kopie nog duidelijk blijft.

Vooral bij het visitekaartje geldt dat het goed bij je past en dat jij er trots op bent. Je moet het met plezier en zelfvertrouwen kunnen overhandigen. Bedenk goed welke gegevens je op je visitekaartje zet. Als je 06-nummer staat vermeld, kan iedereen je altijd bellen. Weet je zeker dat je dat wilt? En wat doe je met Facebook of Twitter? Denk er goed over na en vergeet niet je website te vermelden.

Op je briefpapier moeten in ieder geval de volgende gegevens staan: bedrijfsnaam, postadres, telefoonnummer, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel, btw-nummer en bankrekeningnummer. Je kunt je briefpapier zo ook gebruiken om je facturen te versturen.

Grafisch ontwerper

Je kunt je huisstijl zelf ontwerpen of een grafisch ontwerper inschakelen. Dat laatste is zeker niet onbetaalbaar en je huisstijl is belangrijk genoeg om te streven naar de best mogelijke kwaliteit.

Als je besluit samen te werken met een ontwerper is het belangrijk om:

  • Te weten wat je wilt: verzamel visitekaartjes en briefpapier dat je mooi vindt en dat bij je past
  • Een lijst te maken met alle items, die ontworpen moeten worden
  • Nauwkeurig vast te leggen welke gegevens waar gebruikt moeten worden
  • Alle ontwerpen zorgvuldig te controleren op fouten
  • Heldere afspraken te maken over tijd en geld
  • Het auteursrecht goed te regelen zodat je onbeperkt mag bijdrukken
  • Je te realiseren dat je het logo niet zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de ontwerper mag wijzigen.