Menu Zoeken

Promotie (product)

Al je uitingen zijn onderdeel van je promotie, dus ook de factuur die je de klant stuurt en de kleding die je draagt. Alle uitingen moeten dezelfde uitstraling hebben, zowel wat betreft de vormgeving (kleur, logo, lettertype, witruimte) als wat betreft het taalgebruik.

  • Besteed voldoende aandacht aan het ontwerp van je uitingen. Hiermee kun je al onderscheidend zijn. Zorg dat het opvalt (stopping power) en tegelijkertijd je kernwaarden uitstraalt.
  • Ook hier geldt: less is more. Hou je boodschap kort en duidelijk. Laat niet alles zien, alleen het belangrijkste.
  • Vertel je verhaal vanuit het perspectief van je klant. Laat hem voelen dat je weet wie hij is en hoe je hem kan helpen.
  • Zorg er voor dat je aanbod of je voorstel echt belangrijk is voor je klant.
  • Je klant zal je boodschap (je propositie) verschillende keren moeten zien, voordat hij zich bewust is van de inhoud of de afzender
  • Vaak zit de kracht van communicatie in de herhaling. Herhaal je boodschap, maar verander de verpakking.

Richt je met je promotie niet alleen op het werven van nieuwe klanten. Besteed veel aandacht aan je bestaande klanten. Ze verdienen een eigen aanpak. Pas je verhaal aan. Ze kennen je immers al. Geef ze het gevoel dat ze voor jou extra bijzonder zijn.
Vraag bestaande klanten of ze hun ervaringen willen delen met andere klanten (testimonials).

Probeer zo vaak mogelijk met je klanten te communiceren, zonder dat het gaat irriteren. Ook hier helpt een verrassende verpakking/vormgeving in combinatie met een ijzersterke, relevante propositie.

Voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende middelen, die je kunt inzetten bij je (zelf)promotie, kun je binnenkort meer vinden in hoofdstuk 7.0 van de kennisbank.