Menu Zoeken

Positionering

Een zelfstandig fotograaf is een ondernemer in fotografie. Hij heeft een creatief, scheppend beroep en moet proberen zijn dromen en ambities te realiseren in een commerciële omgeving van vraag (groot) en aanbod (groter).

Commercieel denken en handelen stelt een professionele fotograaf in staat om zijn doelen (inhoudelijk en financieel) te realiseren. Merkdenken en positionering helpen daarbij. Het leert je kritisch na te denken over je sterke en zwakke kanten, over wat je werkelijk wilt bereiken en wat je daarvoor wilt doen. Het dwingt je keuzes te maken, moeilijke keuzes vaak, maar noodzakelijk om je doelen te bereiken.

Een sterk merk is onderscheidend en relevant voor de doelgroep. De positionering geeft invulling aan die begrippen, liefst zo concreet en specifiek mogelijk.

Alle vragen die in dit proces moeten worden beantwoorden en alle keuzes die je moet maken hangen nauw met elkaar samen. Waar je begint en in welke volgorde je alle onderdelen afloopt, zal voor iedereen verschillend zijn.

Je positie claimen

Via je positionering claim je een stuk van de markt: voor wie je wilt werken (doelgroep), wat je wilt bieden (relevantie) en hoe dat eruit ziet (onderscheid).
Dat onderscheid geeft klanten de argumenten om voor jou te kiezen en niet voor een ander.

Onderscheid kan gebaseerd zijn op één enkel aspect (bijvoorbeeld stijl) of op een combinatie van kenmerken (stijl + prijs + tijd + service). Vanzelfsprekend moet het onderscheid belangrijk zijn voor de doelgroep, die je wilt bereiken.

Bij relevantie (waarde, belang) kun je onderscheid maken tussen functionele en emotionele eigenschappen. Bij die laatste spelen sociale aspecten als status een belangrijke rol.

Niet iedereen is een (potentiële) klant voor je. Alleen mensen die gebruik willen maken van je bijzondere talent en daar ook voor willen en kunnen betalen, behoren tot je doelgroep. Het afbakenen van de doelgroep of klantenkring is heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat je alleen tijd, geld en energie investeert in mensen en bedrijven die het waard zijn, die jou waard zijn.

Positioneren op prijs

Hoewel sterke merken over het algemeen een hogere prijs kunnen berekenen dan vergelijkbare 'zwakkere' producten en diensten, zijn ook zij gevoelig voor prijs. Een hoge prijs is niet synoniem met een sterk merk. Ook als prijsvechter (laagste prijs garantie) is het mogelijk om een sterk merk te worden. Denk maar aan Easyjet of BCC.

Ook een fotograaf moet bepalen in welke prijscategorie hij wil opereren: laag, midden of hoog.

Een lage of laagste prijs is in de huidige markt zeker een aansprekende usp (unique selling point). Maar dat geldt ook voor een heel hoge prijs. Er is immers altijd een doelgroep waarvoor alleen het beste goed genoeg is. En dat mag – beter gezegd: moet – iets kosten. Een hoge prijs wordt nog altijd geassocieerd met kwaliteit en exclusiviteit.

Veel fotografen kiezen voor de middencategorie. Ze zijn niet echt goedkoop, maar ook niet heel duur. In het midden is het (altijd) druk. Kiezen voor het midden is geen echte keuze. Dat is op zich geen probleem, als je dan maar het onderscheid, het verschil, weet te maken op andere terreinen.

Identiteit en imago

Als alle vragen zijn beantwoord, dan weet je waar jouw merk (jij dus) voor staat. Jij en je merk hebben een merkidentiteit, een merkpersoonlijkheid. Op basis daarvan kan een propositie (een aanbod) worden geformuleerd, dat de doelgroep moet verleiden. Via marketingcommunicatie worden de identiteit en de propositie onder de aandacht gebracht van de doelgroep.

Als de doelgroep in aanraking komt met het merk, krijgt het een imago. Een imago is gebaseerd op jouw signalen (huisstijl, gedrag, communicatie), gecombineerd met de ervaringen van de gebruiker en de mening van zijn omgeving (sociale beïnvloeding).

Als identiteit en imago dicht bij elkaar liggen, dan doe je het goed. Als je klanten heel anders over je denken dan jij zou willen, dan is het raadzaam om de keuzes die je hebt gemaakt tijdens de positionering te heroverwegen.

Let op: hieronder volgen nog vier korte hoofdstukken, die voor een goede en volledige positionering van belang zijn.