Menu Zoeken

Promotie

Promotie is een onderdeel van je marketingstrategie (zie ook 5.0 en 5.3). Iedere fotograaf doet aan promotie, bewust of onbewust, want zonder enige vorm van promotie zou niemand weten dat je fotograaf bent. Via promotie probeer je je (naams)bekendheid te vergroten en ontstaat een beeld van wie je bent en wat je wilt. En wat je voor een ander (klant, opdrachtgever) kan betekenen.

Bekendheid en beeldvorming vormen een twee-eenheid en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: doe je het één, dan doe je automatisch ook het ander. Met name wat betreft de beeldvorming is het belangrijk je te realiseren dat alle uitingen altijd een effect hebben (positief of negatief) op die beeldvorming.

Beeldvorming

Wat mensen van ons denken, de indruk die we op anderen maken, is voor een groot deel gebaseerd op wat (inhoud) we zeggen en hoe (vorm) we het zeggen. Beeldvorming is de optelsom van rationele en emotionele impulsen, deels bewuste ervaringen en indrukken, deels ook onbewust opgeslagen in het geheugen.

Het beeld (image) dat anderen zich van ons vormen is lastig te sturen of te beïnvloeden. Het is een complex en daardoor deels onvoorspelbaar proces.

Maar dat is geen excuus om er dan maar geen aandacht aan te besteden, integendeel: bij een professionele uitoefening van het vak hoort een bewuste, actieve omgang met je beeldvorming.

Het begint bij het formuleren van je (merk) identiteit: wie je wilt zijn, hoe je gezien wilt worden. Je visie, je positionering in de markt, je onderscheidende kwaliteiten, je unieke propositie, dat alles moet vertaald worden in een merkpersoonlijkheid.

Probeer zo duidelijk en concreet mogelijk te zijn in je beschrijving van de merkpersoonlijkheid, want het moet de leidraad worden voor al je uitingen.

Het beeld (identiteit), dat je wilt oproepen, is niet automatisch ook het beeld dat anderen van je krijgen (image). Dat kan komen omdat je identiteit niet scherp en duidelijk genoeg is geformuleerd of omdat je uitingen niet voldoende consistent zijn in het uitdragen van het gewenste beeld. Vraag regelmatig aan vrienden of goede klanten hoe zij jou zien, hoe jij op hen overkomt.

Bekendheid

We worden dagelijks overspoeld met duizenden commerciële boodschappen. Veel daarvan slaan we op, zonder de inhoud bewust tot ons te nemen. Het is onze manier om onszelf te beschermen tegen de information overload. Om door te dringen tot klanten en opdrachtgevers, wordt steeds moeilijker. Om bewust gezien, gelezen of gehoord te worden, moeten – volgens de deskundigen – klanten en opdrachtgevers minstens zeven keer met een boodschap worden geconfronteerd. Pas dan blijft er wat 'hangen'.

Onbekend maakt onbemind. Het streven naar een grote(re) naamsbekendheid is belangrijk. Het vormt de basis van een uitgebreide klantenlijst. Dat kunnen actieve klanten zijn (waar je regelmatig voor werkt), maar ook passieve (klanten waar je –nog – niet voor werkt).

Het werven van nieuwe klanten en het opbouwen van een relatie vergt veel tijd. Tussen het eerste contact en de eerste opdracht zit al snel een half jaar, maar ook een jaar is geen uitzondering meer. Dit betekent dat je geen nieuwe klanten moet gaan werven als je geen werk meer hebt, maar veel eerder. Klantenwerving – en dus promotie – moet altijd hoog op je agenda staan.

Aanpak

Het is een niet eenvoudig om de goede balans te vinden en te bewaren tussen genoeg aandacht vragen en niet te veel of te vaak. Vermijd irritatie, maar wees ook niet te voorzichtig. Authenticiteit, humor en creativiteit zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Gebruik verschillende kanalen en middelen. Sommige zijn duur (adverteren), anderen kosten vooral veel tijd (social media). Maar voor iedere fotograaf en ieder budget zijn er tegenwoordig mogelijkheden en liggen er kansen.

Stel een plan en tijdpad op, formuleer je doelen, kies zorgvuldig de media en middelen die je gaat inzetten, laat je niet (af)leiden door aanbiedingen. Evalueer de resultaten, analyseer wat wel en wat niet heeft gewerkt en stel je plan eventueel bij.