Menu Zoeken

Presentatie

Letterlijk betekent presentatie aanbieding of aanbod. Er zijn heel veel manieren om je te presenteren: folder, advertentie, nieuwsbrief, website, blog, social media, tentoonstelling, lezing, netwerken en meer. Fotografen zullen bij een presentatie vaak de nadruk leggen op hun fotowerk, op de stijl en kwaliteit van hun foto's.

Vanzelfsprekend moet het fotowerk een belangrijke rol spelen, maar een hoofdrol? Een goede presentatie is een afspiegeling van je merkidentiteit, van je hele positionering. Wie je bent en wat je kunt, alles wat jou als fotograaf en persoon bijzonder maakt, moet in de presentatie helder en krachtig naar voren komen.

Kun je goed schrijven, praat je graag in het openbaar of heb je een introvert karakter? Het zijn allemaal factoren die bij de keuze van je presentatie-middelen een rol spelen. Kies in eerste instantie voor de middelen, media en podia, die bij je karakter en persoonlijkheid passen.

Het doel van iedere presentatie is dat de inhoud, de boodschap, duidelijk overkomt bij de doelgroep. Dus moet je bij de keuze van je middelen ook rekening houden met waar die doelgroep het best te bereiken is. Kennis over je doelgroep is cruciaal voor succes.

Inhoud en vorm

Iedere presentatie bestaat altijd uit minimaal twee elementen: inhoud en vorm, een redactionele en een (audio)visuele component.
De inhoud of redactie bevat de 'materiële' boodschap, de vorm zorgt voor 'immateriële' indrukken, voor associaties en emoties. Beide zijn even belangrijk, samen zorgen ze ervoor dat je boodschap op de juiste manier wordt begrepen.
Naast inhoud en vorm, spelen ook houding, gedrag en tone-of-voice een rol bij je presentaties. Besteed ook daar de nodige aandacht aan. Je uiterlijk, je kleding, alles speelt een rol.

Eenheid

Als je gebruik maakt van meerdere presentatie-middelen, let dan goed op de uitstraling. Die uitstraling moet consistent en consequent zijn en volledig in lijn met je huisstijl en je merkidentiteit. Die eenheid zorgt op den duur voor de gewenste (en noodzakelijk) herkenning van jou en je werk.

Klant

Bij presentaties gaat het over jou, over je foto's, je service, je persoonlijkheid. En toch moet niet jij, maar je klant centraal staan. Dat klink misschien tegenstrijdig, maar bedenk dan dat het doel van je presentatie altijd het overtuigen en verleiden van je klanten is. Dit geldt voor zowel bestaande als toekomstige klanten. Die klant moet horen en zie hoe jij hem wil en kan helpen.

Natuurlijk ben je trots op je fotowerk en wil je graag praten over je kennis en ervaring. Maar je klant is helemaal niet geïnteresseerd in wat jij wil of kan, die denkt vooral aan zijn eigen belangen, zijn carriëre, bonus, winst of succes. Het enige wat hij wil horen, is hoe jij hem daar bij gaat helpen.

Hoe kan ik je helpen?

Dat is de centrale vraag, die beantwoord moet worden bij het maken van iedere presentatie. Fotograaf is een dienstverlenend beroep, het maken van foto's een middel en geen doel.