Menu Zoeken

Oproep: Fotografieopdracht 'De achterkant van Hilversum'

Een fotografieopdracht, uitgegeven door Stichting De Zilveren Camera in samenwerking met Museum Hilversum.

Museum Hilversum en Stichting De Zilveren Camera slaan de spreekwoordelijke handen ineen om de onderzoeksfotojournalistiek een warm hart toe te dragen De tijd waarin wij leven is onrustig en onstuimig. Er is sociale, culturele en politieke fragmentatie. Dit is een tijd waarin het belangrijker is dan ooit tevoren om belangrijke visuele verhalen te kunnen blijven vertellen. Hierin fungeert de camera als middel om onderliggende tendensen zichtbaar(der) te maken.

Hoe?


Om deze ontwikkelingen visueel te onderzoeken vergeven wij drie opdrachten, die onder de noemer ‘De Achterkant van Hilversum’ vallen en aan drie verschillende fotojournalisten worden vergeven. Deze fotografen worden geselecteerd door een commissie, bestaande uit: Pieter Broertjes (Burgemeester gemeente Hilversum), Vincent Mentzel (fotograaf), Annabel Oosteweeghel (fotograaf) en Eva de Vos( (chef foto, Parool ), op basis van hun geschreven voorstellen. Nadat er drie fotografen geselecteerd zijn, ontvangen zij deze opdracht en kunnen deze vervolgens uitwerken. Het einddoel is een expositie in Museum Hilversum, waarbij deze drie projecten/series gelijkwaardig worden gepresenteerd.

Voor wie?


Deze opdracht is bedoeld voor alle fotojournalisten – zowel beroepsfotografen als eindexamenkandidaten van officiële Nederlandse fotografieopleidingen – die zich aangesproken of geïnspireerd voelen door het thema ‘De Achterkant van Hilversum’. Je hoeft niet woonachtig te zijn in Hilversum, maar wel in staat zijn om hier aan jouw project te werken binnen de tien weken die hiervoor staan.

Wat?

Wat is het verborgen of ook zichtbare sociale kapitaal van de huidige de stad Hilversum en haar inwoners,.

Het thema ‘De Achterkant van Hilversum’ is vrij interpreteerbaar. We willen fotografen de ruimte geven te werken aan thema’s die normaliter onderbelicht of zelfs ongezien blijven, om onderliggende ontwikkelingen zichtbaar te maken. Ga op onderzoek uit en kom met voorstellen die hierbij aansluiten.

Wanneer?*


Deadline voor het inzenden: 1 januari 2022 


Bekendmaking van de drie geselecteerde fotografen: 1 februari 2022


Tentoonstelling in Museum Hilversum: voorjaar 2022

Wat zijn de voorwaarden/selectiecriteria?


De ingediende voorstellen zullen getoetst/beoordeeld worden op:

  • Onderwerp
  • Benadering en originaliteit
  • Het eindresultaat bestaat slechts uit het medium fotografie en is evt. voorzien van een begeleidende tekst
  • Haalbaarheid; je voorstel moet in max. 10 weken geproduceerd kunnen worden.
  • Het is een solo-opdracht
  • Alleen beroepsfotografen en eindexamenkandidaten van officiële Nederlandse fotografieopleidingen, geen leeftijdsbeperkingen.
  • Je voorstel moet op 1 A4 passen met leesbaar lettertype. Daarnaast ontvangen we graag je CV en een portfolio met ten minste 10 beelden/projecten en een verwijzing naar je website (indien je die hebt).

Wat zijn de prijzen?


Voor iedere fotograaf en uitgegeven opdracht is er een vergoeding beschikbaar van €2.000,-. Hiernaast zal er een tentoonstelling in Museum Hilversum worden georganiseerd, waarbij iedere fotograaf met ca. 5-8 foto’s uit zijn of haar serie zal presenteren.

Hoe in te zenden?


Inzendingen – zowel het geschreven voorstel als een CV en portfolio en/of website, evenals eventuele vragen en nadere info – mogen gestuurd worden naar nelly @zilverencamera.nl voor 1 januari 2022.

Stichting De Zilveren Camera en Museum Hilversum kijken uit naar je inzending!

‘De Achterkant van Hilversum’ is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Hilversum.