Menu Zoeken

Platform Makers

Het Platform Makers is het samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van allerlei soorten makers (Fotografen, schrijvers, illustratoren etc.). Het Platform Makers treedt ook op als centrale woordvoerder en aanspreekpunt voor pers, politiek en overheid namens de aangesloten belangenorganisaties.

Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers. Om die doelstelling te bereiken zijn twee speerpunten benoemd:

  1. Versterking van de onderhandelingspositie van makers door versterking van het auteurscontractenrecht. Belangrijk onderdeel hiervan is het beperken van de mogelijkheid tot buy-outcontracten (volledige afkoop van rechten zonder billijke vergoeding) en van onredelijke contractvoorwaarden.
  2. De wettelijke mogelijkheid creëren voor belangen- en beroepsorganisaties om desgewenst minimum-prijsafspraken met opdrachtgevers te maken. En het kunnen publiceren van adviestarieven voor hun leden.

 

De waarde van het auteursrecht

De waarde van het auteursrecht

Er wordt veel gezegd en geschreven over het auteursrecht. Iedereen die een ‘origineel werk van letterkunde, wetenschap of kunst’ maakt of wil gebruiken, heeft in principe te maken met de Auteurswet. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

In 2019 lanceerde Platform Makers twee korte animatiefilms en het boekje “De waarde van het Auteursrecht”. Nu zijn, in vervolg daarop, met name op verzoek van het kunstvakonderwijs, de Engelstalige versies van voorlichtingsfilms Animatie over Auteursrecht en Animatie over opbrengsten voor auteurs verschenen.

Leuke filmpjes, daar word je wijzer van.

 

platformmakers.nl