Menu Zoeken

Nieuwe versie COVID-19 Protocol Fotografie Sector

Een fotograaf moet ‘Corona-proof’ kunnen werken. Daarom hebben wij een protocol ingediend bij het ministerie van OCW en ministerie van EZK waarmee we meer duidelijkheid kunnen scheppen binnen de fotografie sector. 

DuPho evalueert en/of update dit protocol maandelijks zodat het aansluit bij de andere relevante protocollen en bij de RIVM-richtijnen.

COVID-19 Protocol Fotografie Sector

Laatste update:

Jongeren: Met ingang van 1 juli 2020 is de voorwaarde van het houden van 1,5 meter afstand niet meer van toepassing op jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Dit impliceert dat zij onderling geen afstand hoeven te houden bij bijvoorbeeld het maken van een groepsportret (binnen het MBO en hoger onderwijs dienen zij wel 1,5 meter afstand te houden). Voor kinderen tot 12 jaar gold al langer dat ze geen afstand hoefden te houden.

Aantallen: De overheid heeft regels gesteld aan het aantal aanwezigen op groepsactiviteiten (bijvoorbeeld bruiloften). Zie hier onder het kopje ‘Regels vanaf 1 juli 2020’.

Ventilatie: Op 28 juli 2020 heeft het RIVM een advies gepubliceerd over ventilatie van ruimten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je fotostudio goed wordt geventileerd. Zie hier het advies