Menu Zoeken

Nieuwe Algemene Voorwaarden van DuPho. Ook voor jou!

De nieuwe, aangepaste Algemene voorwaarden van DuPho liggen voor je klaar! Niet letterlijk natuurlijk, maar downloadbaar via onze DuPho site. Wij hebben ze gedeponeerd bij de rechtbank van Amsterdam. Daar liggen ze ter inzage.

De nieuwe algemene voorwaarden bevatten een artikel over overmacht. Dit ziet toe op de situatie waarin een fotograaf verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen door oorzaken waar de fotograaf geen invloed op heeft, zoals bijvoorbeeld ziekte, defecte apparatuur of diefstal. Daarnaast wordt de opdrachtgever verplicht om zijn specifieke wensen kenbaar te maken voor aanvang van de opdracht, en wordt de opdracht uitdrukkelijk aangemerkt als een inspanningsverbintenis, om te voorkomen dat er discussie ontstaat over het eindresultaat.
 
Werk zoveel mogelijk onder deze voorwaarden, dan sta je sterker. Wij hebben ook tips, hoe deze Algemene voorwaarden het beste te gebruiken en standaardtekstjes voor in de offerte, mail of website.