Menu Zoeken

Coronabepalingen: afspraken maken ten tijde van corona

DuPho krijgt veel vragen van fotografen over corona gerelateerde onderwerpen. Dit zijn vragen als:

 • Wat moet je doen als een gemaakte afspraak niet doorgaat?
 • Zijn de adviezen vanuit de overheid bindend? Kan een afspraak worden verplaatst? Wat zijn de alternatieven voor als een opdracht niet doorgaat?
 • Gelden voor vooruitbetalingen andere afspraken?
 • Wat spreek je bij een annulering af over de gemaakte kosten? Wat zijn de gemaakte kosten?
 • Naar verwachting zal er de komende tijd nog onzekerheid zijn rondom bestaande contracten en het sluiten van nieuwe contracten. Een algemene overweging is dat je je moet afvragen hoe hard je je wilt opstellen: welke risico’s ben je zelf bereid te nemen en wat zie je als een eerlijke overeenkomst? Hierbij speelt de relatie die je met de klant hebt natuurlijk een belangrijke rol.

Hieronder een voorlopig overzicht van (annulerings)bepalingen. Deze zijn het overwegen waard om te gebruiken bij het maken van afspraken met een klant als aanvulling op de algemene voorwaarden. Daarbij moet worden opgemerkt dat contracten – los van gemaakte afspraken – worden beheerst door de regels van redelijkheid en billijkheid. Of onderstaande bepalingen standhouden, kan daardoor niet met zekerheid worden gezegd.

Coronabepalingen voor DuPho-leden:

 • In het geval een opdrachtgever een opdracht binnen [invullen termijn] annuleert wegens (maatregelen en/of aanbevelingen van de overheid ter bestrijding van) het coronavirus, heeft de fotograaf in beginsel recht op het gehele bedrag, tenzij dat in strijd zou zijn met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 • Eventuele aanvullende kosten alsmede als gevolg van (maatregelen en/of aanbevelingen van de overheid ter bestrijding van) het coronavirus, zijn niet meegeteld in de offerte van de fotograaf.
   
 • Partijen willen de nadelige gevolgen van het coronavirus op de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk beperken en zullen daarom proactief overleg voeren. De fotograaf zal daarbij ook eventueel een indicatie geven van de ten gevolge van (de maatregelen en/of aanbevelingen van de overheid ter bestrijding van) het coronavirus gemaakte en te maken extra kosten.

 • Indien correcte en/of tijdige nakoming van de opdracht niet mogelijk is als gevolg van (maatregelen en/of aanbevelingen van de overheid ter bestrijding van) het coronavirus, is de fotograaf daarvoor in beginsel niet aansprakelijkheid of schadeplichtig.

Heb je vragen of opmerkingen over deze bepalingen? Neem dan contact op met Valentijn via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.