Menu Zoeken

Aangepast protocol door verlenging lockdown

Op 12 januari werd bekend gemaakt dat de lockdown wordt verlengd t/m 9 februari 2021. Naar aanleiding van de persconferentie van gisteren hebben we een kleine aanpassing gedaan in ons COVID-19 protocol waarbij we alleen het onderdeel reizen naar het buitenland hebben gewijzigd. Ook de datum van het protocol is aangepast, zodat jullie een recent document kunnen overleggen. 

Werken in fotostudio

We krijgen nog steeds vragen over het werken in een fotostudio. Zoals eerder vermeld is het wel toegestaan te werken in een fotostudio omdat dit geen publieke ruimte is, mits op afspraak. Dit is goedgekeurd door het ministerie van OCW.
Staat jouw gemeente dit niet toe? Dan kun je ons mailen of bellen en zullen wij contact opnemen met de tussenpersoon van jouw gemeente.

TVL 

Het aanvragen van de verlengde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2020-regeling kan tot en met 29 januari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

TONK

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) moet nog uitgewerkt worden. De regeling is voor ondernemers die door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Naar verwachting is in februari  de uitwerking met gemeenten afgerond. Deze loopt dan via jouw gemeente.

Lobby DuPho

De Taskforce, waarin DuPho vertegenwoordigd is via de Federatie Creatieve Industrie en de Creatieve Coalitie, heeft in een brief opnieuw aan fractievoorzitters aandacht gevraagd voor de kwetsbare positie van de zzp'ers inde culturele sector. 
Lees hier de brief.